Saturday, January 10, 2009

Shawpner Cheyo Modhur

This song is recorded my me. I used my personal voice here.
Please listen the song and post your comments.
Thank you.| Play | Download |


Shawpone taar
Shathe hoy dekha
Hmm boshe boshe bhabi
Ta eka eka
Se shawpone ashe tobu
Shawponer cheyo modhu
Taake pawar asha nai
Du chokhe dekha dur bohu dur.....

Tar shawpno dekhe raat cholejay
Taarpor ashe bhoy
Tarpor amar ghum bhange
Dekhi bestotar shopon
Obhiram chute chola
Eka eka kotha bola
Kotho kichu bole fela
Taake bhalobeshe fela
E balobashatei rodror....

Taar shawponer odharekhe onon
Shonali rod a bora
Megher akash chayna
Tar shoponeye ache ey tara
Beshechi vlo taake
E shawpono dekhar fake
Shoponer rong dekhe
Mone te tar chobi eke
Sei shawponer cheyo modhur........

Lyrix : Sushmita Biswash Shathi

4 comments:

  1. hmm..........aita aamaro priyo ekta gaan................

    ReplyDelete
  2. hmmmmm............really aita aamaro priyo ekta gaan.............

    ReplyDelete
  3. hmmm.aita aamaro priyo ekta gaan....................

    ReplyDelete